Tříkrálová sbírka

Sraz: V 9.30 před Albertem na Slunci.
Návrat: V 11.30 tamtéž.
S sebou: Teplé oblečení, papírovou korunu na hlavu.
Poznámka: Týká se pouze Jihlaváků a těch, kteří by ze Studnic byli ochotni vypomoci!