Tříkrálová sbírka

Sraz: V 9.30 před Albertem na Slunci.
Návrat: V 11.30 tamtéž.
S sebou: Teplé oblečení, vhodná je papírová koruna.
Poznámka: Týká se pouze Jihlaváků!