Odkazy na zajímavé stránky

Oficiální stránky Junáka – svazu skautů a skautek ČR – www.skaut.cz

Stránky 1. oddílu Luka nad Jihlavou, s nímž jsme ve středisku – www.abahoa.cz/luka1

Staré stránky 7. chlapeckého oddílu Jihlava – www.volny.cz/sedmicka_j

Stránky internetového časopisu pro skauty a skautky – www.teepek.cz