Sázení stromků "U Lírů"

Sraz: Ve 14:00 na hřišti ve Vysokých Studnicích.
Návrat: V cca 17:30 u sv. Jana (u lípy republiky).
S sebou: Teplé oblečení, podle počasí pláštěnku, pevnou obuv.
Kdo bude chtít, lampion nebo jiné světlo na zpáteční cestu.
Poznámka: Tuto akci pouze spolupořádáme v rámci MA21. Špekáčky jsou zajištěny.